ग्यालरी

यस गाउँपालिकाले २०७५/०९/२३ गतेबाट सी.सी. टि.भी. संचालनमा ल्याएको छ |

मिति: 01/13/2019 - 20:22

यस गाउँपालिकामा २०७५/०९\२३ गते बाट ई-एटेन्डेन्स संचालनमा आएको छ |

मिति: 01/13/2019 - 20:12

यस गाउँपालिकाले मिति २०७५/०९/२३ गतेबाट डिजिटल डिस्प्ले संचालनमा ल्याएको छ |

मिति: 01/13/2019 - 19:43

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकालाई नरङ्गाका जग्गादाताहरुबाट १२ रोपनी निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउनु भएको छ । जग्गा दाताहरुको नामावली तपसिल बमोजिम रहेको छ | 
१. पदम कुमारी राई-डेढ रोपनी
२.पेशल कुमार राई - डेढ रोपनी
३.दिलिप कुमार राई- डेढ रोपनी
४. देवी कुमार राई- डेढ
५. राम कुमारी राई -३ रोपनी
६.मान बहादुर खत्री- डेढ रोपनी
७.पुरण राई -डेढ रोपनी

मिति: 01/02/2019 - 20:15

दिप्रुङ चुइचुम्मा  गाउँपालिकाको वडा नं ५  स- छितापोखरीमा ७१  जनालाई गाउँपालिका अध्यक्ष श्री  भुपेन्द्र  राई  ज्युद्वारा  जेष्ठ  नागरिक  निशुल्क  यातायात  परिचय  पत्र  वितरण  कार्यक्रम 

मिति: 12/19/2018 - 19:45

Pages