सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

क्याटलग सपिङ बिधिबाट ब्याकहो लोडर खरिद गर्ने सार्वजनिक सूचना

खरिद सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा

श्री अग्नि इनकर्पोरेटेड प्रा.लि. पानीपोखरी काठमाडौँलाई सवारी साधन जीप(4WD) खरिद सम्झौता गर्न आउनु हुन जानकारी गराइन्छ |