FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation For Sealed Quotation! (ISQ) Publication Date: 2079/10/12

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना। मितिः २०७९।०९।१७ गते आईतबारको www.souryaonline.com राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित!!

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना।।।
(Invitation for E-Bids)
मितिः २०७९।०९।१७ गते आईतबारको
www.souryaonline.com
राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित!!
Published Date: JAN-01-2023 A.D

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धी आशयको सूचना

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना!!! (Invitation for E-Bids)