सूचना तथा समाचार

सिभिल इन्जिनीयर र सव–ओवरसियर पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धि सुचना

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको मिति २०७५/८/२४ गतेको विज्ञापन नं. ०१/०७५/७६ सिभिल इन्जिनीयर र विज्ञापन नं. ०२ /०७५/०७६ सव–ओवरसियर पदको अन्र्तवार्ता तपशिलको मिति समय र स्थानमा हुने भएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीकोे लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सिभिल इन्जीनीयर र सब ओभरसियर आवश्याकता सम्बन्धी सूचना

 दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका खोटाङको २०७५÷०८÷२१ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार तपशिल अनुसारका पदहरुमा कर्मचारी आवश्यक परेको हुँदा योग्यता पुगेको इच्छुक नेपाली नागरिकहरुलाई आवश्यक कागजात सहित दरखास्त आह्वान गरिएको छ । साथै दरखास्त दिनको लागि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक दिक्तेल शाखामा रहेको कोष खाता

प्र.अ. बैठकमा उपस्थित हुने बारे