सूचना तथा समाचार

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको भूकम्पको दोस्रो र तेस्रो किस्ता निकासा भएको सूचना

भूकम्प लाभग्राहीहरुको नाम सम्सोधन गर्न चाहिने कागजात सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना

भूकम्पको लाभग्राहीहरुको नाम सम्सोधन गर्न चाहानु हुने महानुभावहरुले तपशिल बमोजिमको कागजात ito.diprungmun@gmail.com मा ईमेल गर्नु अथवा आफ्नो वडा कार्यालय अथवा गाउँपालिकाको कार्यलयमा बुझाउनु हुन आनुरोध छ ।-१)मृत्यु दर्ता,२)२ जना को नागरिता ,३)वडाको सिफार

वडा दशै २०७५ को शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम बारे- श्री वडा कार्यालय सबै

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको सामुदायिक विद्यालयको लेखापरीक्षक छनौट सम्बन्धी सूचना

खोटाङ जिल्ला दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुको आ.व.२०७४÷०७५ को विनियोजन, राजश्व, धरौटी लगायत सम्पूर्ण आर्थिक कारोवारको लेखापरीक्षण गर्न दर्तावाला लेखापरीक्षकहरुले ,लेखापरीक्षक दर्ता पमाण पत्र,दर्ता नवीकरण गरेको प्रमाण पत्र,आ.व.

Pages