FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७६/०७७ को २०७६ पौष मसान्तसम्मको प्रगति विवरण

७६/७७ 01/22/2020 - 10:54 PDF icon sarbjanik sunuwai gat yojna 10.6sa - Copy.pdf

आ‍.व. २०७६/०७७ मा मिति २०७६/०७/२८ गतेसम्म सम्झैाता भएका योजनाहरु

७६/७७ 11/14/2019 - 18:52 PDF icon आ‍.व. २०७६-७७ मा मिति २०७६-०७-२८ गतेसम्म सम्झैाता भएका योजनाहरु.pdf

आ.व. २०७६-०७७ को वडागत, अन्य तथा गौरवको योजनाहरु

७६/७७ 07/01/2019 - 19:23 PDF icon आ.व. २०७६-०७७ को वडागत, अन्य तथा गौरवको योजनाहरु.pdf

वार्षिक कृषि कार्यक्रम_२०७५_७६. दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका वृस्तित जानकारी

७५/७६ 12/07/2018 - 18:04 PDF icon वार्षिक कृषि कार्यक्रम_२०७५_७६. दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका वृस्तित जानकारी.pdf

आ.व. २०७४/०७५ को संचालित योजनाहरु सम्पन्न र चालु

७५/७६ 09/03/2018 - 16:00 File आ.व. २०७५४ ०७५ को संचालित योजना-दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका.xlsx

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको २०७५/०७६ को योजना तथा परियोजनाहरु

७५/७६ 06/28/2018 - 18:16 PDF icon दिप्रुंग चुइचुम्मा गा.पा.को २०७५ ०७६ को योजना तथा परियोजनाहरु.pdf

वडाध्यक्षहरुको विवरण

७९/८० 06/27/2018 - 11:30

दिप्रुंग गाउँपालिकाको २०७४/०७५ को योजना तथा परियोजनाहरु

७४/७५ 05/05/2018 - 10:24 PDF icon दिप्रुंग गाउँपालिकाको योजना तथा परियोजनाहरु