कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
भिम प्रसाद दाहाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन ९८५१०१८६४५
मुस्ताक अहमद मन्सुरी सि.अ.हे.ब.(छैटौ) स्वास्थ्य ९८४२८३३७२
ई.बिनोद कुमार मण्डल इन्जिनियर ९८०२७३८९४६
ई.मणिचन्द्र राई सूचना प्रबिधि अधिकृत आइटी kiratmani03@gmail.com ९८१३८५११६३
ई.मुकेश नारायण यादव इन्जिनियर ९८२६७३४६२८
विकास राई योजना शाखा प्रमुख 9743034297
ओमसरा राई सहायक महिला विकास निरीक्षक महिला विकास
सुजन घिमिरे सव ओभरसियर सिभिल ९८४४४७७७१४
शान्ता राई कम्प्युटर अपरेटर आइटी ९८२५७९१८४८
सर्गम राई सव ओभरसियर सिभिल ९८४२९०९५००
भुवन बस्नेत एम्बुलेन्स चालक 9824785241
रोशन गिरी ह.स.चा 9860472473