कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
भिम प्रसाद दाहाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन ९८५१०१८६४५
ई.मणिचन्द्र राई सूचना प्रबिधि अधिकृत आइटी kiratmani03@gmail.com ९८१३८५११६३
ई.बिनोद कुमार मण्डल इन्जिनियर ९८०२७३८९४६
मुस्ताक अहमद मन्सुरी सि.अ.हे.ब.(छैटौ) स्वास्थ्य ९८४२८३३७२
मात्रिका प्रसाद दागी जे.टी. कृषि ९८०७३३०५३१
शान्ता राई कम्प्युटर अपरेटर आइटी ९८२५७९१८४८
विकास राई वडा सचिव 9743034297
ओमसरा राई सहायक महिला विकास निरीक्षक महिला विकास
सुजन घिमिरे सव ओभरसियर सिभिल ९८४४४७७७१४
सर्गम राई सव ओभरसियर सिभिल ९८४२९०९५००
टेक बहादुर श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी ९८२४०६४९९१