ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ब्यवसाय दर्ता निर्देशिका ७५/७६ 10/02/2018 - 19:06 PDF icon ब्यवसाय दर्ता निर्देशिका.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 10/02/2018 - 19:01 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि .pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 10/02/2018 - 18:51 PDF icon २१. स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ .pdf
स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७५ - दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका ७५/७६ 08/18/2018 - 08:21 PDF icon स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७५ दिप्रुंग चुइचुम्मा गाउँपालिका.pdf
दि.चु.गा.पा.को बिनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 06/27/2018 - 14:06 PDF icon दिचुगापा को २०७५ को बिनियोजन ऐन.pdf
दि.चु.गा.पा.को २०७४ शिक्षा नियमावली २०७४ ७४/७५ 06/27/2018 - 13:57 PDF icon Education regulation final.docx2222.pdf