FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
अशोकप्रसाद दाहाल कार्यकारी अधिकृत dahalashok@gmail.com 9841960456
बुकु प्रसाद आचार्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रसाशन acharyabp13@gmail.com ९८१९०४२४८९
भिम प्रसाद दाहाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन ९८५१०१८६४५
ई.देबेन्द्र आचार्य इन्जिनियर सिभिल
ई.बिनोद कुमार मण्डल इन्जिनियर ९८०२७३८९४६
शम्भु आचार्य ना.सु प्रशासन
ई.मणिचन्द्र राई सूचना प्रबिधि अधिकृत आइटी kiratmani03@gmail.com ९८१३८५११६३
मात्रिका प्रसाद डाँगी जे.टी. कृषि ९८०७३३०५३१
ई.मुकेश नारायण यादव इन्जिनियर ९८२६७३४६२८
विकास राई योजना शाखा प्रमुख योजना ९८१६७४३८१०
बाबुराम आचार्य लेखापाल लेखा ९८४२९०६९२१
सुमन पोखरेल स.ले.पा लेखा शाखा 9842905224
गोपाल ढकाल वडा सचिव ९८४२९४२३९४
सृजन अधिकारी अ.स.ई.(पुननिर्माण) पुन निर्माण ९८४२५७८२२१
गीता श्रेष्ठ सव ओभरसियर सिभिल ९८२५७७५९५५