FAQs Complain Problems

समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रोजगार संयोजक आवेदन फाराम-२०७७ ७७/७८ 03/02/2021 - 10:27 PDF icon रोजगार संयोजक आवेदन फाराम-२०७७.pdf
खरको छानो सर्वेक्षेण फाराम-२०७७ ७७/७८ 01/23/2021 - 11:06 PDF icon खरको छाना सर्भेक्षण फाराम-२०७७.pdf
Laboratory Sample Collection Form for Suspected COVID-19 Case ७७/७८ 10/01/2020 - 11:40 PDF icon COVID-19-Form.pdf
दाखिला फाराम ७६/७७ 11/26/2019 - 16:22 File दाखिला फारम .xlsx
परिवारको दैनिक भ्रमण भत्ता सम्बन्धि अभिलेख ७६/७७ 11/26/2019 - 16:19 File पारिवारिक-दैभ्रभ-१८९-फाराम (10).docx
कृषि सम्बन्धि अनुगमन फाराम ७६/७७ 11/26/2019 - 16:17 File कृषि सम्बन्धि अनुगमन फाराम.docx
खरिद आदेश ७६/७७ 11/26/2019 - 16:13 File खरिद आदेश.docx
योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन ७६/७७ 11/26/2019 - 16:12 File योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन.docx
योजना सम्झौता फाराम अनुसूची २ ७६/७७ 11/26/2019 - 15:59 File योजना सम्झौता फाराम अनुसूची २.docx
माग फारम ७५/७६ 01/04/2019 - 17:54 File माग फारम .xlsx

Pages