FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

पाचौँ चरणको पि‍‍.सी.आर. परिक्षणको लागी स्वाव संकलन

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका वडा नंं. १ याम्खा स्वास्थ्य चौकीमा मिति २०७७/०५/३१ गते पाचौँ चरण अन्तर्गत २० जनाको पि‍‍.सी.आर.

कोभिड-१९ सम्बन्धि ५ शैयाको अस्पताल संचालन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय याङसोलाटार खोटाङको मिति २०७७/०५/३१ गतेको कार्यपालिका बैठकले कोभिड-१९ सम्बन्धि ५ शैयाको अस्पताल वडा नं.

टोल-टोलमा शिक्षक परिचालन गरी पठनपाठन

प्रस्तुत विषयमा विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) को कारणबाट शिक्षा क्षेत्रमा पर्न गएको असरलाई मध्यनजर गर्दै मिति २०७७ असार २३ गते बसेको गाउँ शिक्षा समितिको बैठकले तपसिल बमोजिमको निर्णय गरेको व्यहोरा यस गाउँपालिकाका अभिभावक, शिक्षक, शिक्षिका र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुमा जान

आ.व. २०७७/०७८ को सातौ गाउँसभा बस्ने सम्बन्धमा ।

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको सातौ गाउँसभा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १९ को उप दफा ४ बमोजिम गाउँपालिका अध्यक्ष ज्यूले आह्वान गर्नु भएको हुँदा तपशिल बमोजिमको मिति, समय र स्थानमा हुने गाउँसभामा यहाँको उपस्थितिको लागि आदेश अनुसार अनुरोध छ । तपशिल १, मिति : २०७७/०३/१० गते २, समय : विहान १०

आ.व. २०७७/०७८ को सातौ गाउँसभा बस्ने सम्बन्धमा

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको सातौ गाउँसभा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १९ को उप दफा ४ बमोजिम गाउँपालिका अध्यक्ष ज्यूले आह्वान गर्नु भएको हुँदा तपशिल बमोजिमको मिति, समय र स्थानमा हुने गाउँसभामा यहाँको उपस्थितिको लागि आदेश अनुसार अनुरोध छ । तपशिल १, मिति : २०७७/०३/१० गते २, समय : विहान १०ः०० वजे ३,स्थान : गाउँपालिकाको सभाहल, याङसोलाटार, खोटाङ

Pages