सूचना तथा समाचार

Pre bid meeting सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रस्तुत  बिषयमा  यस  दिप्रुङ चुइचुम्मा  गाउँपालिका  वडा  नं  १  याम्खा र  दि.रु.म.न.पा वडा  नं. ४ खाल्लेबीचमा बग्ने साप्सु   खोलाको  मोटरेवल पुलको  टेन्डर मिति २०७५।११। १२ गते  आह्वान गरी  मिति २०७५ /१२ /०३  गते  Pre bid meeting   रहेको  जानकारी  गराइन्छ  ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङको आयोजनामा घुम्ती शिविर सम्बन्धि सूचना

२०७५ फागुन १७ र १८ गते दिप्रुङ चुइँचुम्मा गाउँपालिका वडा नं ५ पञ्चमी बजारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङको आयोजनामा घुम्ती शिविर बस्ने सूचना ।

सिभिल इन्जिनीयर र सव–ओवरसियर पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धि सुचना

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको मिति २०७५/८/२४ गतेको विज्ञापन नं. ०१/०७५/७६ सिभिल इन्जिनीयर र विज्ञापन नं. ०२ /०७५/०७६ सव–ओवरसियर पदको अन्र्तवार्ता तपशिलको मिति समय र स्थानमा हुने भएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीकोे लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सिभिल इन्जीनीयर र सब ओभरसियर आवश्याकता सम्बन्धी सूचना

 दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका खोटाङको २०७५÷०८÷२१ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार तपशिल अनुसारका पदहरुमा कर्मचारी आवश्यक परेको हुँदा योग्यता पुगेको इच्छुक नेपाली नागरिकहरुलाई आवश्यक कागजात सहित दरखास्त आह्वान गरिएको छ । साथै दरखास्त दिनको लागि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक दिक्तेल शाखामा रहेको कोष खाता

भूकम्प लाभग्राहीहरुको नाम सम्सोधन गर्न चाहिने कागजात सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना

भूकम्पको लाभग्राहीहरुको नाम सम्सोधन गर्न चाहानु हुने महानुभावहरुले तपशिल बमोजिमको कागजात ito.diprungmun@gmail.com मा ईमेल गर्नु अथवा आफ्नो वडा कार्यालय अथवा गाउँपालिकाको कार्यलयमा बुझाउनु हुन आनुरोध छ ।-१)मृत्यु दर्ता,२)२ जना को नागरिता ,३)वडाको सिफार

Pages