ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण (कार्यविधि) नियमावली २०७४ ७५/७६ 06/26/2018 - 19:13 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण (कार्यविधि) नियमावली २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ७५/७६ 06/26/2018 - 18:56 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ .pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७५/७६ 06/26/2018 - 18:53 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ .pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 06/25/2018 - 19:31 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf

Pages