FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

गाउँपालिका भवन निर्माण सम्बन्धि बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना (कान्तिपुर दैनिक )

गाउँपालिका भवन निर्माण सम्बन्धि बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्ताज खोल्ने सम्बन्धि सूचना

२०७७/०२/०९ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित गाउँपालिका भवन निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको Bid Document मा Equipment संशोधन गरिएको सूचना ।

दस्तावेज: 

गाउँपालिका भवन निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०७७/०२/०९)

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(दिखुवा दोभान झो.पु. र खामारे दोभान झो.पु.)-बोलपत्र आह्वान मिति २०७६/०६/१६ सौर्य दैनिक

Pages