FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको -गाउँ पार्श्व चित्र २०७६

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले तयार गर्दै गरेको गाउँ पार्श्व चित्रको बारेमा तपाईसंग केहि सल्लाह,सुझाब तथा गुनासो  भए 

उक्त सल्लाह ,सुझाब  तथा गुनासो राखिदिनु हुन अनुरोध छ |

दस्तावेज: 

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्रको लिंक तपसिल बमोजिम रहेको छ |

तपसिल:

१. स्थानीय राजपत्र डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् |