FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

रोजगार संयोजकको अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना ।

पर्यटन पुर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी आयोजना अन्तर्गत धिप्लुङ झरनालाई ३ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन ।

महेन्द्रोदय आ.वि. लिलिमा याम्खाको शिक्षक आवश्यता सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

राष्ट्रिय जनगनणा २०७८ को लागि सुपरिवेक्षक र गणक अनलाइन आवेदन सम्बन्धि केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागको सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages