७५/७६

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको भूकम्पको दोस्रो र तेस्रो किस्ता निकासा भएको सूचना

भूकम्प लाभग्राहीहरुको नाम सम्सोधन गर्न चाहिने कागजात सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना

भूकम्पको लाभग्राहीहरुको नाम सम्सोधन गर्न चाहानु हुने महानुभावहरुले तपशिल बमोजिमको कागजात ito.diprungmun@gmail.com मा ईमेल गर्नु अथवा आफ्नो वडा कार्यालय अथवा गाउँपालिकाको कार्यलयमा बुझाउनु हुन आनुरोध छ ।-१)मृत्यु दर्ता,२)२ जना को नागरिता ,३)वडाको सिफार

वडा दशै २०७५ को शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम बारे- श्री वडा कार्यालय सबै

Pages