FAQs Complain Problems

समाचार

दिप्रुङ चुइचुम्मा गा.पा.को दोस्रो गाउँ सभा २०७५/०३/१० कुल बजेट-३४,३२,४४,००० ,चालु खर्च बिनियोजन-४,५८,०५,००० ,पुजीगत खर्च बिनियोजन-२५,७४,३९,००० , आन्तरिक आयको विवरण-५,००,०००

जन प्रतिनिधि