यस गाउँपालिकाको ना.सु. श्री शम्भु आचार्य ज्यु र स.ले.प. श्री बाबुराम आचार्य ज्यु को बिदाइ तथा स.ले.प. श्री सुमन पोख्रेल ज्यु को स्वागत कार्यक्रम