FAQs Complain Problems

समाचार

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्रको लिंक तपसिल बमोजिम रहेको छ |

तपसिल:

१. स्थानीय राजपत्र भाग १ डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् |

२. स्थानीय राजपत्र भाग २ डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् |

३. स्थानीय राजपत्र भाग ३ डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् | 

प्रकार:

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि