क्याटलग सपिङ बिधिबाट ब्याकहो लोडर खरिद गर्ने सार्वजनिक सूचना