आ.व. २०७५/०७६ को उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुलाई १दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम