FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

स्वास्थ्य कर्मचारी र गाउँपालिका प्रहरी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना । (खोटाङ टुडे नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका-मिति २०७७/०७/१३ )

दस्तावेज: 

Supply, Delivery and Distribution of Boer Breeding Buck सम्बन्धि दरभाउ पत्र फाराम

Supply, Delivery and Distribution of Live Goat(Khari) सम्बन्धि दरभाउ पत्र फाराम

Supply, Delivery and Distribution of Food Items सम्बन्धि दरभाउ पत्र फाराम

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना । (खोटाङ टुडे नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका )

दस्तावेज: 

Pages