FAQs Complain Problems

मृत्यु दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानीय पञ्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र भए नि:शुल्क अन्यथा १००|-
आवश्यक कागजातहरु: 

१) मृतकको नागरिकताको प्रमाणपत्र(नागरिकता बनेको भएमा)
२) सूचकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
३) बिदेशी भएमा सूचक वा मृतकको राहदानी,प्रबेशाज्ञा तथा निज त्यस वडामा वसोवास गरिरहेको प्रमाण

जन प्रतिनिधि