FAQs Complain Problems

समाचार

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको लागी गाउँपालिकाका महिला जनप्रतिनिधि, राजनैतिक महिला प्रतिनिधि, महिला विकास समन्वय समितिका पदाधिकारीहरु, महिला स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयम सेविका, पत्रकार, गैर सरकारी संस्थाहरु संग अन्तरक्रिया कार्यक्रम

जन प्रतिनिधि