दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको ७ वटा वडा मा २०७५/०३/०५ देखि संचालित कृषि तथा पशु सम्बन्धि क्षेमता अभिबृदि तालिम सम्पन भयो | आयोजक विकासका लागि युवा नेपाल

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको ७ वटा वडा मा २०७५/०३/०५ देखि संचालित कृषि तथा पशु सम्बन्धि क्षेमता अभिबृदि तालिम सम्पन भयो | आयोजक विकासका लागि युवा नेपाल

आर्थिक वर्ष: