दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको पाँचौ गाउँसभाबाट आ.व. २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक ऐन र बिनियोजन ऐन सर्बसम्मत पास भएको छ ।