FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सुरक्षित नाररिक आवास कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना (खर/फुसको छानो हटाइ जस्ता जस्तापाताले छाउने)

सुरक्षित नाररिक आवास कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना (खर/फुसको छानो हटाइ जस्ता जस्तापाताले छाउने)

परीक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

यस गाउँपालिका र नेपाल कृषि सेवा विकास कार्यक्रमको साझेदारीमा संचालन हुने बाख्रा पालन व्यवसाय प्रवर्द्वन कार्यक्रमको लागि निवेदन पेश गर्ने सूचना

दस्तावेज: 

सिलबन्दि दरभाउपत्र खोल्ने सम्बन्धि सूचना ।

स्वास्थ्य कर्मचारी र गाउँपालिका प्रहरी पदको लागी आवेदन फाराम

दस्तावेज: 

Pages