दि.चु.गा.पा.को आ.व. २०७५/०७६ को बजेट बक्तब्य

दि.चु.गा.पा.को आ.व.

दि.चु.गा.पा. को आ.व. २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम

योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत सम्बन्धमा

आर्थिक मामिला तथा  योजना मन्त्रालयको मिति २०७५/०२/२३ को (मन्त्रि स्तरीय) निर्णय अनुसार दिप्रुंग चुइचुम्मा गाउँपालिकाले यसै आ.वा.