दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकालाई नरङ्गाका जग्गादाताहरुबाट १२ रोपनी निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउनु भएको छ