दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको पाँचौ गाउँसभा सम्पन्न भएको छ ।