खरिद सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा

श्री अग्नि इनकर्पोरेटेड प्रा.लि. पानीपोखरी काठमाडौँलाई सवारी साधन जीप(4WD) खरिद सम्झौता गर्न आउनु हुन जानकारी गराइन्छ |

आर्थिक वर्ष: